75) HASAN EFENDİ ( Hacı) ÇEŞMESİ (H.1125- M.1713)

Çeşme hakkında bilgi

Akbıyık’ta Akbıyık Caddesi üzerinde (Cankurtaran Oyuncu sokak No:26 önü) bulunan bu çeşme , kesme taştan yapılmıştır. Kabartma tezyinatlı, büyük boydaki ayna taşının üzerinde basık bir kemeri ve iki yanında üzeri meyve tabakları motifleri ile süslü iki sütunu vardır. Teknesi doldurulmuş, lülesi koparılmıştır. Kitabesi kemerin üzerinde geniş bir kornişin altındadır. Üç satır üzerine yazılmıştır ve tarih beyti şöyledir:
“ Oldu itmam Mûriyâ sen yaz anın târîhini”
“ Yapdı Elhac Hasan bu çeşme kim kân-ül hayat”
       (1125)
Çeşmeyi yaptıran Elhac Hasan Efendi’nin kim olduğu öğrenilemedi.

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.