ABBAS AĞA ÇEŞMESİ ( H. 1080-M.1669)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da İnadiye mahallesi, Divitçiler caddesi Hünnap sokağı başında Aeakiyeci Cafer Çelebi Camii’nin karşısındaki bu çeşme Darüssade Ağası Abbas Ağa’nın hayır eserlerindedir.

Çeşme Türk Klâsik mimarî üslubundadır. Ayna taşı mermerdir.Suyu akmamaktadır. Kitabesi:


“ Haliya Darüsaade Ağası”

“ Namı Abbas’I sahi nef’i cihan”

“ Eyledi bu çeşmenin bünyadını”

“ Hasbeten li’-‘llah için reh-revan”

“ Her gören der barek, Allah görmedik.”

“ Böyle ziba çeşme-I kevser-nişan”

“ Hatif-I gaybîn dedi tarihini”

“ Çeşme-I âb-I hayat oldu revan”

(1980)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.