ABBAS AĞA ÇEŞMESİ (H.1080- M.1669)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Hayrettin mahallesinde Dutlu kahve mevkiinde ( Toptaşı cad- Ferah sokak köşe) köşe başında bulunan bu çeşmeyi yaptıran Darüssaade Ağası Abbas Ağadır. Bu çeşmeye “ Ağalar başı çeşmesi” de denilmektedir.
Çeşme Türk klâsik mimari uslubunda kesme taştan yapılmıştır. Ayna taşı mermerdendir.Lâle motifleri ile süslüdür. Suyu akmamaktadır. Sivri kemerinin üzerine iki rozet arasına yerleştirilen kitabe Beşiktaştaki çeşmedekinin aynıdır:

“ Dedi Dar-üs saade hazret-i Abba Ağa’ya Rab”

“ Çok şükür ihsanına lûtfeyledin cud-u neval”

“ Hasbeten li-‘llâh içindirhep bu sa’yim ruz-u şeb”

“ Cümle âlem sana ma’lum sen bilirsin lâ-yezal”

“ Cürm-ü isyanına bakma ol Habibin hörmeti”

“ Ya ilâhi rahmetin izhar edib göster cemal”

“ El açub dergâhına geldim sanadır minnetim”

“ Eyle hayratımı makbul ya kreim-i zü-’l-celâl”

“ Rahmet olsun canına her kim okursa fatiha”

“ Ruhumu şad eyleyen hiç olmıya bir dem melâl”

“ Söyledim bu tarihi dil-teşneler buldun hayat”

“ Nuş-i cam olsun içün bu çeşmeden-âb-ı zülâl”

(1080)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.