ABDİ KAPTAN ÇEŞMESİ ( H.1032- M.1622)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da Büyük Piyale Camii’ne giden Zincirlikuyu Caddesi üzerinde ( No:141) Gedik Abdi Camii’nin önünde köşebaşında bulunan bu çeşme, eski şeklini kaybetmiş olup, bir beton yığını görünümündedir. Teknesi yol seviyesinin altında kalmış, suyu akmamaktadır.

Haşimî tarafından yazıldığı anlaşılan kitabesi ayna taşının üst tarafında muhafaza edilmiştir.

 

“ Yapdı Hak yoluna bu çeşmei bir ehl-i kerem”

“ O merd iki cihanda mekânı hâzin-i sübhan”

“ Ehl-i diller dediler Hâşimiya tarihin”

“ Yapdı Abdi Kaptan çeşme kılub âb-ı revan”

(1032)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.