ABDÜLHAMİD HAN (I) ÇEŞMESİ (H.1197-M. 1782)

Çeşme hakkında bilgi

İstinye’de Camii sokak ile İstinye Değirmen sokağı köşesinde bulunan Neslişah Camiinin avlu kapısı bitişiğindeki yüzü düz mermerle kaplanmış, etrafı sade bir çerçeve içine alınmış bulunan bu çeşmenin üstü çatılı ve kiremit örtülü olduğu ve celi yazılmış kitabesinin de şu şekilde bulunduğu “İstanbul Çeşmeleri”’nde gösterilmiştir.

“ Bu çeşme-i ferahfeza şevketlû kerametlû Padişah-ı cizam”

“ Ve Şehinşah-ı muazzam Halifet- ullah-ı fi-âlem hadim-ül haremeyn-ül muhteremeyn”

“ Sultan Abdülhamid Han halledallahü saltanatuhu ilâ”

“ Nihayet-it-devran Hazretlerinin eser-i lâtifleridir.”

(Sene 1197)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.