ABDÜLHAMİD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1294- M.1877)

Çeşme hakkında bilgi

Sirkeci’de Demirkapı yakınında kale duvarına bitişik olarak (Taya hatun sokak No:29 karşısı) yapılan bu çeşmenin ayna taşının iki tarafında mihrap şeklinde oyma ve kabartma teyzinatı vardır. Kitabesinin üzerindeki rozetin içinde ince bir ay ve ortasında tuğra bulunmaktadır. Kitabesi şöyledir:

“ Levhaşullah ol melek-haslet şeh-i devrana kim”

“ Âdeti sarf itmeyedir hayratına nakd-i bi-adîd”

“ Hak tealâ eylesun a’daya galip her zaman”

“ Sayesinde halk-âlem eylesün iyd üzre iyd”

“ Hatırından geçmez iken kimseyi incitmesi”

“ İstedi zor ile şimdi kahrın a’da-yı......”

“ Ol sebebden asker-i islâmı techiz eyleyüb”

“ Düşman karşısına gönderdi çok sedd-i sedid”

“ Gaziyanın yolu üstündür deyu bu çeşmeyi”

“ Yapdı ta kim matrasın doldura bin merd-i said”

“ Çeşmesar-ı Lûtfunun sîrabıdır halk-ı cihan”

“ Üstümüzden sayesin dûr itmesün Rabb-ı mecid”

“ Geldi Şâhâ hatır-ı Mahvi-ye bir tarih-i tam”

“ Askerine çeşme yapdırdı seni Abdülhamid”

(1294)

Kitabede ki yazı Sikkezen Abdülfettah’ındır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.