ABDÜLHAMİD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1307- M.1889)

Çeşme hakkında bilgi

Topkapı Sarayı’nın Ortakapı dışında kale duvarına bitişik ( Gişelerin sağında) olan bu çeşme mermerden eski klâsik üslupta yapılmıştır. Kitabesi:

“ El-gazi Es-sultan Abdülhamid Han-ı sani Efendimiz Hazretlerinin”

“ Müceddeden bina ve inşa buyurdukları Hamidiye Çeşmesidir.” (1307) şeklindedir.

Çeşmenin üst tarafında motiflerle süslü bir şerit halinde uzanan bordürün yukarısındaki madalyon içinde bulunması gereken tuğra kazınarak silinmiştir.

Tarihde “ Cellâd Çeşmesi” diye sık sık anılan çeşme budur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.