ABDULLAH AĞA ( Silâhdar Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1207- M.1792)

Çeşme hakkında bilgi

Silâhdar Seyyid Abdullah Ağa’nın bir çeşmesi de Halıcıoğlu’nda Turşucu Camii sokağında Turşucu Hüseyin Çelebi Camii’nin avlusunda bulunmaktadır. Bu çeşme mermerden yapılmıştır. Suyu akmaktadır.

Kitabesi şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat Es-Seyyid Abdullah Ağa Silâhdar-ı hazret-i Sultan Selim Han hulled-Allahü mülkehu ve ebbede saltanatehu âmin”

( Sene 1207)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.