ABDÜLMECİD HAN VE ZÜBEYDA HANIM ÇEŞMESİ (H.1267- M.1850)

Çeşme hakkında bilgi

Beşiktaş’ta Uzuncaova caddesi (Selaltı Sok) Tuz Baba Camii’ne yakın, iki yolun birleştiği bir noktada bulunan bu çeşmenin teknesi, ayna taşı ve kitabesi mermerdendir.

Kitabesi şöyledir:

“ Okudu Hüseyn kulu atşana tarih-i selis”

“ Cûd- Han Abdülmecîdî yapdı bâlâ çeşmeyi”

(1267)

Tuğra yeri boştur. Cephenin sol yukarı tarafıyla ikinci bir kitabe vardır. Bunda da:

“ İş bu çeşme ile aşağıdaki çeşme Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin valdeleri Zübeyde Hanımefendi’nin fevkalade ve ehali-i hamiyetmendanın muavenetleriyle tamir ve termin edilmiştir.” (1340) (M.1921) Şaban-ı Şerif


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.