AHIRKAPI FENERİ ÇEŞMESİ (H. 1006- M.1597)

Çeşme hakkında bilgi

Ahırkapı Feneri ile harap Sinan Paşa köşkü arasında sahil yolu üzerinde bulunan bu çeşmenin üç beyitlik kitabesinin ilk mısra düşmüş bulunduğu için kimin tarafından yaptırıldığının anlaşılmadığını kaydeden İ.H.Tanışık çeşmenin teknesi kumlar ve çakıllar altında kaldığını ilave etmektedir.

Klâsik tarzdaki bu çeşmenin bugün kemerinin yukarı kısmına yakın bir yere kadar toprağa gömüldüğü ve hitabesinin tamamen yok olduğu görülmektedir.

“ İstanbul Çeşmeleri”ndeki tarih beyti şöyledir:

“ Yapıldıkça bu çeşme söyledi tarihini Hâdi”

“ Bina oldu leb-i deryada bu ayn-ı hayal-efza”

(1006)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.