AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1270- M. 1854)

Çeşme hakkında bilgi

Çengelköyü çarşısı içinde bulunan çeşme mermer bir sütun biçimindedir. Silindir şeklindeki alt kısmı oluklu bir koni olarak devam eder. En üstüne de yine mermerden bir lahana oturulmuştur.

Çeşmenin önünde polygon biçiminde bir yalak vardır. Gövde de musluğun üzerinde şu kitabe okunmaktadır.
” Sahib-ül hayrat Sekaras Ahmed Ağa”
                                          (Sene 1270)

Bu çeşmeyi yaptıranda sadrazam Mehmed Hüsrev Paşa’nın Kavas başısı Ahmed Ağa’dır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.