AHMED DEDE ÇEŞMESİ (H.1009-M.1600)

Çeşme hakkında bilgi

Yedikule’de İmrahar semtinde Arap kuyusu sokak ile Hacı Hüseyin sokak köşesinde bulunan bu çeşme klâsik üslûptadır.

1600 tarihinde yapıldığı anlaşılan çeşmenin sonradan yenilenen kitabesinde yeni harflerle şu satırlar okunmaktadır.

“ Hayrat ettim herkese bu çeşmeyi”

“ Rahmet eyle kıldm Ahmed Dede’yi”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.