AHMED GALİB PAŞA ( Su Nâzırı Elhac) ÇEŞMESİ (H.1306- M.1888)

Çeşme hakkında bilgi

Edirnekapı’da Sulukule Caddesi üzerinde ( Niyazi Mısrî Sokak karşsı) kale duvarına bitişik olan bu çeşme mermer kaplıdır. Ayna taşı düz ve sadedir. Teknesinin iki yanında bulunan iki mermer sütun cepheyi çerçevelemektedir.

Üst pervazın altında bulunan kitabe şöyledir:

“ Ve minel mâ-i külle şey’in hay”

“ Saye-i Hazret-i Abdülhamid Han-ı sanide Su Nâzırı elhac Ahmed Galib Paşanın fukara-yı ehalinin ihtiyacına mahsus olamk ve sakalara asla müsaade olunmamak üzere fisebillah inşa ve bin üç yüz altı senesi asr-ı Muharreminde teyemmünene suyu icra olunan hayradıdır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.