AHMED HAN (III) ÇEŞMESİ (H.1135- M.1722)

Çeşme hakkında bilgi

İstanbul Ansiklopedisinde verilen bilgiye göre Kağıthane’de Sadabad’da Çağlayan önünde bulunan bu çeşme Lâle devrinin bugüne kalmış tek eseri olduğu gibi zamanın büyük şairi Nedim’in meşhur şarkısındaki “Çeşme-i nev-peyda” da budur.
Kesme taştan yapılan çeşmenin yüzü mermer kaplıdır. Teknesi yarım çanak şeklindedir. İki yanında aynı şekilde iki teknecik daha vardır. Stilize edilmiş kabartma çiçek motifleri ile Türk Rokokosunun en güzel örneklerinden biridir. Kitabe taşı kemerin üstündedir. En üst kısmında da boydan boya stalâktitli bir korniş vardır.
Beş beyitlik kitabesinin son mısraları şöyledir:

“ Âbını nûş eyleyüb Vehbi didi târihini”

“ Dehre Sultan Ahmed icra eyledi mâ-ı hayat”

(1135)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.