AHMED PAŞA (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1154- M.1741)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih Camii avlusunun kütüphane tarafındaki hazire kapısının solundaki bu çeşme, diğer taraftaki çeşmenin benzeridir. Bunun da iki ince sütun arasında oymalı bir ayna taşı vardır. Bu çeşme de akmaktadır. Ayna taşının üzerinde kitabesi, en yukarısında da tuğrası silinmiş beyzî bir madalyon bulunmaktadır. Bu çeşmenin diğerinden farklı olarak saçağı vardır. Yine şair Nimetullah’a ait olan kitabesi şöyledir:

“ Bahr-i mevvac-ı kerem Hazret-i Sultan Mahmud””

“ Lutfun nisbet ile katre değildir derya”

“ Eyledi Hazret-i Hak ol şeh-î âli- bahta”

“ Böyle bir dürr-i giranmaye veziri itâ”

“ Kenne feyz-i güher ol Asaf-ı vâlâ-himemin”

“ Ahd-i adlinda suyun buldu umur-ı dünya”

“ Fatih’in türbe-i pür nuruna ol kân-ı kerem”

“ Tarafeyninde iki çeşme-i nev kıldı bina”

“ Ruh-i magfur-i Ebülfeth’e üç mürg-i kudsî”

“ Bu iki çeşme cenaheyn ola uçmağa sezâ”

“ Hak bu kim mevkiini buldu bu hayr-i câri”

“ Nâil’i ecr ide bânisini hayy-ü dânâ”

“ Evvel âbın içüb andan didi Ni’met tarih”

“Maksem-i ayn-ı âtâ çeşme-i Ahmed Paşa”

(1154)

Bu çeşme de Sadrzaman Hacı Ahmed Paşanın hayır eserlerindedir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.