AHMED ŞEMSEDDİN EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1181-M.1767)

Çeşme hakkında bilgi

İstinye caddesi ile İstinye Çayırı sokağı birleşiminde çarşı ortasındaki bu çeşme dört cepheli ve üstü çatı ile örtülüdür. Geniş saçaklı bir meydan çeşmesidir. Ayna taşları mermerdir. Bir cephesinden su akmaktadır. Dört yüzünün her birinde birer satır olmak üzere şu kitabe vardır:

 

Sahib-ül hayrat Kürkçübaşı Ahmed Şemseddin Efendi”

“ Vesekahüm Rabbüküm şeraben tahnra”

“ Vecealna minel mai külle şey’in hay”

“ Sahib-ül hayrat kokona Trandil Şemi-Nûr Hanım tarafından bu defa su yolları müceddeden yapılmıştır.”

(1926)

Çeşmenin banisi kanuni sultan Süleyman’ın Kürkçübaşısı imiş. 1626 yılında İslâm dinini kabul eden ve trandil Şem’-i Nûr adını alan bir hanım tarafından tamir ettirilmiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.