AHMET BEY ÇEŞMESİ (H.1287- M. 1871)

Çeşme hakkında bilgi

Kumkapı Hisar Çeşme Sokak köşebaşında bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Kemerinin içine yerleştirilen ayna taşı düzdür.

Üzerinde:

“ Maaşalah kân 1287” ve

“ Silahdar-ı şehriyârî Ahmet Beyin çeşmesi”yazıları bulunmaktadır.

Ayna taşına ayrıca:

“ Vecealna’ min-el mâi külle şey-in hay” ayeti yazılmıştır. Çeşmenin tekkesi yol seviyesindedir. Suyu akmamaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.