AHMET ŞAKİR EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1325- M.1907)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Neyzenbaşı Halil Can sokak sokağında 14 nolu evin duvarında bulunmaktadır. Suyu akmamaktadır. İç içe iki yarım daire teşkil eden kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Vesekahüm Rabbühüm şeraben tahura”

“ Vergi Müdürlüğünden mütekadid Ahmed Şakir Efendi’nin hayratıdır. Sene 1325”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.