ALİ AĞA ( Devoğlu) ÇEŞMESİ (H.1108- M.1696)

Çeşme hakkında bilgi

Eminönü Süleymaniye Kepenekçi sokakta bulunan Hoca Hamza (Deveoğlu) Camiine bitişik ( Siyavüş Paşa Medresesi karşısında) bulunan bu çeşme klâsik tarzda yapılmıştır.

Sivri kemeri altında iki rozet arasına yerleştirilmiş kitabesinde Besmele, “” Elhamdülillahi Rabbel- âlemin “ ve “ Ve minel mail külle şey’in hay” ayetlerinden sonra arapça olan şu tarih mısraı yer almaktadır.

“ Ve ammet niamün minha feden liismail”

                                                          (1108)

Ayna taşı oymalı mermerdendir ve iki yanında birer tas yuvası bulunmaktadır. Teknesi ve sedleri harap olmuştur. Suyu akmamaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.