ALİ AĞA (Kethüda) ÇEŞMESİ (H.1135- M.1722)

Çeşme hakkında bilgi

Beyoğlunda Galatasay Turnacıbaşı sokak ile Başağa çeşmesi sokak köşesinde bir dükkanın penceresinin altında kitabesi görülen çeşmenin haznesi ve diğer bölümleri tamamen kaybolmuştur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.