ALİ AĞA ( Zembilci Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1082- M.1671)

Çeşme hakkında bilgi

Eminönü Yeşildirek Tarakçı Cafer sokakta (No:15) bulunan çeşme mermerden yapılmıştır. Suyu akmaktadır. Tarih mısraları şöyledir:

“Hâtif’i gaybî didi tarihin”    (1082)

“Çeşme-i Seyyid Ali ayn-ı hayat”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.