ALİ ÇELEBİ ÇEŞMESİ (ÇİMİLİ ÇEŞME)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp, Nişanca’da Çinili Çeşme Sokağı( No:16 önü) üzerinde ve Gülsuyu Sokağı’nın tam karşısındadır. Klâsik Türk Çeşme mimarisinde inşa olmuştur. Kitabesi yoktur. Cephesinin bazı yerlerine çiniler yapıştırılmıştır.

Dik bir yokuşta bulunan bu çeşmenin arka tarafında Davud Ağa Camii ile Sertarilk Tekkesi bulunmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.