ALİ EFENDİ (Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1113-M.1701)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih’te, Çarşamba’da, Beyceğiz Camii yakınında (Beyceğiz Fırını sokağı) bulunan bu kesme taştan klâsik tarzda yapılmış çeşme, kemerine kadar toprağa gömülmüştür. Kemerinin üzerinde kitabe sağlam durmakta ise de yazısı oldukça güç okunmaktadır.

Dört satırda on iki mısralık kitabenin son beyti şöyledir:

“ Müstekimâyaz anın tarihini”

“ Çeşme-i Seyyid Ali ayn-ül hayat”

(1113)

Çeşme Ülemadan Seyyid Ali Efendi ruhu için ölümünden sonra yaptırılmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.