ALİ EFENDİ ( Uzun Köprülü) ÇEŞMESİ (H.1343- M.1927)

Çeşme hakkında bilgi

Sultan Selim Camii’nin aşağısında Soğuk Tulumba sokağında (Mismarcı Sok Mismarcı Sûcâttin Camii önü) bulunan bu çeşme çok harap durumdadır. Tuğla kemerini örten sıvalar dökülmüş, ayna taşı alınmış, teknesi yok olmuş, bazı yerleri de yıkılmıştır. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin içindeki kitabe şöyledir:

“ Vesekahüm Rabbüküm şeraben tahura”

“ Tüccar-ı mu’tebereden sahib-ül hayr Uzun köprülü Ali Efendi’nin halilesi merhume Ayşe Eşref Hanım’ın ve kaffe-i ehl-i imanın ervahına el-fâtiha”

Sene 1343 fi Şaban

Sene 1341 fi Şubat


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.