ALİ PAŞA(Çorlulu) ÇEŞMESİ (H.1119-M.1707)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Bülbürdere’de Evlice Baba Tekke Sokağı ile Arif Ağa Sokağının birleştiği yerde bulunan bir meydan çeşmesidir. Arkasında, set üzerinde Evlice Baba kabri, yan tarafında ise Evlice Baba camii bulunmaktadır. Çeşme esas şeklini tatmamıyla kaybetmiştir. Yüzü sıva ile örtülmüştür, üstüne saçaklı beton bir çatı örtülmüştür, yuvarlak kemerinin altındaki ayna taşı bozulmuş teknesi ise kırılmıştır. Kemerinin üzerindeki kitabe taşında:

“ Sahib-ül hayrat vel- hasenat”

“ Çorlulu Veziriazam Ali Paşa”

(1119)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.