ALİ PAŞA ( Harbiye Müşiri) ÇEŞMESİ (H. 1258- M.1842)

Çeşme hakkında bilgi

Bakırköy, Yenimahallede İstanbul Caddesi ile Aksu caddesinin kesişiminde (Sümerbank karşısında) bulunan bu çeşme garap haldedir. Teknesi toprakla doldurulmuş olup, suyu akmamaktadır:

Üç beyitlik kitabesinin tarih mısraaları şöyle imiş:

“ Bir düşer âlemde Şakir böyle tarih-I selis”
“ Afiyet olsun gel iç bu çeşmeden âb-I zülâl”

                                                         (1258)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.