ALİ PAŞA (Sürmeli) ÇEŞMESİ ( H. 1105-M.1693)

Çeşme hakkında bilgi

Kadıköy çarşısı içinde Yasa Caddesi üzerinde kilise duvarına bitişik olan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi ile birlikte ayna taşının yarısına kadar yol seviyesinin altında kalmıştır. Kemerin üzerindeki iki büyük rozet arasında şu kitabe vardır:

“Sadra’zam-ı esbak”

“ Sürmeli Ali Paşa”

            ( Sene1105)

Sürmeli Ali Paşa çeşitli hizmetlerden sonra sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Kendisinin Kadıköyü’nde bir çeşmesi daha vardır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.