ALİ RIZA PAŞA ÇEŞMESİ (H. 1259- M.1843)

Çeşme hakkında bilgi

Halıcıoğlu’nda, şimdi çevre yolunun hemen sağındaki, Abdülselum Camii’nin karşısında (Abdüsselam Sokak) eskiden mevcut mezarlık köşesinde harabe iken sonradan yapılan tamiratla esas şeklini kaybetmiştir. Ayna taşının üstünde şu kitabe vardır.

“ Ferikan-ı kiramın server-i mümtazı zî-şanı”

“ Spehsaları cünd-i topciyandır Kemer Ali Paşa”

“ Duyub gûş-i keremle ihtiyacın suya bir arzın”

“ Heman-dem fi-sebilillah bu aynı eyledi icra”

“ Zehi bir mısra-ı tarih geldi hâtıra muhtar”

“ Ne âlâ yapdı bir çeşme livechillah Ali Paşa”

            (1259)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.