ALİ ŞAH EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1115-M.1703)

Çeşme hakkında bilgi

Drağman’da Ali Şah Sokağı’nda bulunan bu çeşme gördüğü tamirle ilk şeklini kaybetmiştir. Sıvası kısmen dökülmüş, haznesi önündeki mermer bir ayna taşı ve üzerinde üç kitabe vardır.

“ Rumeli kuzatının serlevhâ-i yemini iken dâr-ı bekaya intikal eden Ali Şah Efendi merhumun sülüs malından câri ma-i leziz hayratıdır. Ruhuna el-fâtiha 1115”

“ Mahdumu merhum Hacı Raif Bey’i ruhuna vesile-i fâtiha olmak üzere bâniye-i saniyesi Hacı Atiye Hanım tarafından tamir ettirilmiştir.1318”

“ Maşallah Ali Şah Çeşmesi 1318”

“ Bânisinin kadılarından olduğu, yapılışından 203 sene sonra Hacı Atiye Hanım tarafından tamir ettirildiği anlaşılmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.