ATİK VALİDE CAMİİ KUZEY ÇESMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da optaşında Atik Valide Camii’nin kuzeyindeki Tünel içerisinde ( Valide Kahyası Sokak) klâsik tarzda yapılmış bulunan bu çeşme harap bir haldedir. Ayna taşı bozulmuş teknesi molozla doldurulmuş, suyu akmamaktadır.
Çeşmede kitabe yoktur.

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.