AYŞE HATUN ÇEŞMESİ (H.1060- M.1650)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdarda Şeyh yokuşunda ( AbdiEfendi camii önü) bulunan bu çeşme bir onyedinci asır yapısı olmasına rağmen son tamirinde tuğla ve çimento ile karakteri bozulmuştur. Aslından, kısmen yol seviyesinden aşağıda kalmış teknesi ile iki yanındaki sedleri ve ufak ayna taşı ile kitabesi kalmıştır.
Kitabesi şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat Valide Kethüdası Arslan Ağa”

“ Merhumun halilesi sahibet-ül hayrat Ayişe ve kerimesi”

“ Ümmehani Hatunların ruhlariyçün el-fâtiha sene 1060”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.