AYVANSARAY MEKTEBİ ÇEŞMESİ (H.1123- M.1711)

Çeşme hakkında bilgi

Ayvansaray’da ana cadde üzerinde bulunan bu klâsik tarzdaki çeşmenin cephesi tamamıyla mermer kaplı bulunmaktadır. Oymalı ayna taşının üzerinde oymalı ikinci bir kemer daha bulunmaktadır. Musluğu koparılan ayna taşının üzerinde oymalı ikinci bir kemer daha bulunmaktadır. Musluğu koparılan ayna taşı ortasına toprağa gömülmüş durumdadır. Sivri kemerinin içinde okunması zor bir kitabe yer almaktadır.

“ Bu dil-cûy çeşme ile bu vâlâ mekteb”

“ Gûya suyu pâkize rengin güher oldu”

“ Birisi revan-bahş-i cihandır biri ana”

“ Şakirdan-ı teşneye feyz-i hüner oldu”

“ Her birisi hakka ki cidden ana ne bol hayr”

“ Şayan-i sitayiş eser-i miteber oldu”

“ ....ukbayi ider böyle müheyya”

“ Keyfiyet-i âlemden o kim bâ-haber oldu”

“ Saib didi tarihini bu hayri görenler”

“ Allah kabul eyleye âli eser oldu”

      (1123)

Mektebi ve çeşmeyi kimin yaptırdığı tesbit edilemedi.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.