BAYBURTLU MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Bıçakçı Eyüp Sokağı ile kitapçı Kâsım sokağının birleştiği yerde ve ikinci sokağın sol köşesindedir. Kitabesi yok olmuş, kendi de harabe haline gelmiştir. Tarih beyti şudur:

Fevziyâ geldi “Dü” şık hamedan târihi tam

Gel safa ile zülâl iç Mustafa’nın aşkına

                                 H.1166 (M.1752)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.