BAYRAM CAN ( Hacı) ÇEŞMESİ (H.955- M.1548)

Çeşme hakkında bilgi

Zeytinburnu Seyit Nizam caddesinde Ayvalık Mezarlığı dış duvarında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik üslûpta yapılmıştır. Teknesi kırık, suyu akmaktadır.
Kitabesi

“ Çeşme-i Hacı Bayram Can”

    ( Sene 955)

Çeşmenin, adını talıdığı Hacı Bayram Can’ın kim olduğu bilinmiyor.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.