BEHRUZ AĞA CAMİİ ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Şehremini’de Behruz Ağa (Hasodabaşı) Camii avlu kapısı yanında (Vezir Caddesi’nde) olan bu çeşme klâsik tarzdakilerin tipik bir örneğidir. Sivri kemerinin içindeki oymalı ayna taşının iki yanında birer tas yuvası vardır. Teknesi fazla bozulmamışsa da suyu akmamaktadır. Üstü bugünkü durumda geniş bir beton saçakla örtülmüş bulunmaktadır. Kitabesi yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.