BENLİZADE AHMED RAŞİD EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1191- M.1777)

Çeşme hakkında bilgi

Rumelihisarında sahil yolu üzerindeki Hacı Kemaleddin Cami avlusunun Batı tarafında umumi tuvaletlerin arkasına düşen bu çeşme küçük tonoz bir haznenin önüne yerleştirilmiş mermer bir ayna taşından ibarettir.

Kitabesi şu şekildedir:

“Maaşallah”

Sahib-ül hayrat vel- hasenat

Benlizade Ahmed Raid Efendi”

Yaptırası İstanbul, Anadolu pâyelerini ihraz etmiş bulunan Müderris Ahmed Raşid Efendi’dir. Çarşamba’da kendi adını taşıyan türbede gömülüdür.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.