BENLİZADE AHMED RAŞİD EFENDİ ÇEŞMESİ ( H.1201-M. 1786)

Çeşme hakkında bilgi

Anadoluhisarı’ndaki Göksu caddesinde bulunan Göksu Camiinin karşısındaki Defterdar Mahmut Bey ilk okulu civarında olan bu çeşme yekpâre bir ayna taşından ibarettir. Suyu akmaktadır.

Kitabesi Şöyledir:

 

“ Sahib-ül hayrat vel- hasenat”

“ Benlizade Ahmed Raşid Efendi”

(1201)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.