BEŞİKÇİZADE ÇEŞMESİ (H.1104- M.1692)

Çeşme hakkında bilgi

Kızılelma Caddesinde ( Topçu Emir Bey Çıkmazı No:34 önü) Davud Paşa Camii yakınında Beşikçizade Tekkesi bitişiğindeki bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olmakla beraber bugün kemerine kadar toprağa gömülmüş durumdadır.

Kitabe taşı yerinde durmaktadır, fakat yazısı okunamayacak kadar bozulmuştur. İki kıtalık tarih kitabesinin son iki mısrasını “ İstanbul Çeşmeleri” şöyle belirtiyor.

“ Kemal-i şevk ile Azmî didim itmamına tarih”

“ Sebil oldu Hüseyn ile Hasan aşkına ma zemzem”

(1104)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.