BESİM AĞA (Muhasib) ÇEŞMESİ (H.1263- M.1846)

Çeşme hakkında bilgi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi içinde, Çavuşzade Camii bitişiğinde bulunan bu çeşme cephesi oymalı bir kemer üzerindeki kitabesi ile zarif bir görünüşe sahiptir. Suyu akmamaktadır.

İki beyitlik tarih kitabesinin mısraları şöyledir:

“ Akub âb oldu tarihi mücevher”

“ Besim Ağa bu aynı kıldı bünyâd”

        (1263)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.