BEŞİR AĞA ( Hacı) ÇEŞMESİ (H.1150- M.1737)

Çeşme hakkında bilgi

Kocamustafapaşa’da Ali Fakih Camii karşısında (Ali Fakih Cad- meydanda köşe başında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik üslupta yapılmıştır. Yan sathında küçük bir çeşme daha vardır. Fakat teknesi yok olmuş, suyu kesilmiş, önüne şehir suyu akıtan ufak bir çeşme eklenmiştir. Suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerinde kitabe taşı vardır. Şair Yümmî’ye ait olan bu kitabenin, üzerine yapıştırılmış kağıtlar, sürülmüş boyalar sebebiyle okunması çok zorlanmıştır. Tarih beyti şöyledir:

“ Yümmiyâ davet idüp atşana tarihin didim”

“ Nûrdur bu çeşme-i dil-cûya gel iç ma-i saf”

(1150)

Bu çeşmede Mahmud I’in Darüssade Ağası Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.