BEŞİR AĞA (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1151-M.1738)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Nazır Ağa Çeşmesi Sokağı ile Baba Haydar Camii Sokağının birleştiği yerde ve ikinci sokağın sol köşesindedir. Çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmış ise de çok harap olması sebebiyle gördüğü tamirler sırasında şeklini kaybetmiştir. Teknesi yoktur, suyu akmamaktadır. Haznesi yer yer dökülmüş serpme sıva ile örtülüdür. Kitabe taşı yerindedir. Yazısı güçlükle okunabilmektedir.

Şair Hıfzî Mehmed Efendi’ye ait olan kitabenin tarih beyti şöyledir:

 

“Hakk-ı vasfın eyleyüp tarihi dir kim Hıfzîyâ”

“Âfiyet bâda gel iç ma ayn-i zemzemdir bu ma”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.