BEŞİR AĞA ( Hacı) ÇEŞMESİ (H.1158- M.1745)

Çeşme hakkında bilgi

Beşiktaş’ta Sinan Paşa Camii ( Sinan Paşa mescidi sokağı) yanındaki tekkenin duvarında yalnız kitabesi bulunduğu “ İstanbul Çeşmelerin”de kaydedilen bu çeşme hakkında başak bilgi verilememektedir.

Altı satırda üç beyitlik kitabe şöyledir:

 

 

“ Sabıkına Şeyhl-ül Harem Hacı Beşir”

“ Hazret-i Aga-yi ekrem-i kâm-yâb”

“ Şad ola ruhu rıza-yi Hak içün”

“ İtdi icra bu mahalle âb-ı nâb”

“ Oldu tarihi naimâ bî-adîl”

“ Geldi iç bâb-ı rızaullaha âb”

(1158)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.