BEYHAN SULTAN ÇEŞMESİ (H.1216- M.1801)

Çeşme hakkında bilgi

Kuruçeşme’de Alayemini Sokağı‘nda ki bu çeşme, yapılan tamirlerle esas şeklini kaybetmiştir. Çimento ile sıvalı haznesinin ortasında ayna taşı durmaktadır ve bu süslü ayna taşının ortasında kitabesi güçlükle okunmaktadır.

“ Hazret-i Beyhan Sultanı Hûda”

“ Su gibi itsün aziz ve feyzdan”

“ Suyunu buldurdu Kuruçeşme’nin”

“ .........................olunca katrebar”

“ Cümle atşanı............................ ”

“ Feyz-i lûfu................................”

“ Çıkdı sıfır lüleden tarih ana”

“ İç bu zibâ âb-ı nâb-ı hoşgüvar”

    (1216)

Çeşmeyi yaptıran Beyhan Sultan, Mustafa III’ün kızıdır. Çeşmeden kırsuyu akmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.