BEYZADE MEHMED EFENDİ ÇEŞMESİ (H. 1056- M. 1646)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Nişanca Mahallesi, Baba Haydar Çeşmesi Sokağı’nda Hacı Beşir Ağa Darülhadisinin avlu kapı bitişiğinde ola bu çeşme klâsik tarzdadır. Ayna taşı, teknesi ve sedleri sağlam durmaktadır. Sivri kemerinin üzerinde oldukça yüksek bir yerde bulunan kitabesi Pirizade Mustafa Efendi’ye aittir ve tarih beyti şöyledir:

“Didi tarih-i binâsını Nâili”

“Âb-ı lütf-ı çeşme-i ayn-ül hayat”

    (1056)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.