BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ ( H.1255- M.1839)

Çeşme hakkında bilgi

Beşiktaş’ta Serencebey Yokuşu’nun alt basındaki ( Muhtarı evvel Sokak köşesi) Anber Ağa camii’nin önündeki bu çeşme esas şeklini tamamen kaybetmiştir.

Haznesi ve kemeri sıva ile örtülmüştür. Teknesi bozulmuştur. Kemerinin içinde devrinin motiflerini taşıyan bir ayna taşı, yan duvarlarında da büyük bir kitabe bulunmaktadır.

Çok güzel bir sülüs ile yazılmış buluna kitabe şöyledir:

“ Şevketlû mehâbetlü Sultan Abdülmecid Han”

“ Efendimizin Valideleri ismetlü Bezmiâlem aliyyet-üş şan”

“ Valie Sultan hazretlerinin hayratıdır”

(1255)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.