BÜYÜKÇEKMECE MEYDAN ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Büyükçekmecenin içinden geçen eski İstanbul- Edirne yolunun, İstanbul’dan gelindiğine gore köye girerken geçtiği meydanlıktaki ( Enver Paşa Cad- Belediye Cadde keşimindeki meydan) bu çeşme kesme taştan yapılmış dört cepheli kitabesiz bir yapıdır. Kuzey ve güney yüzleri geniş, Doğu ve Batı yüzleri ensizdir. Asıl çeşmeler kuzey ve doğu yüzlerindedir. Diğer yüzleri düz duvardır. Çeşme olan yüzleri mermeden geniş bir tekne ile çevrilmiştir. Çeşmelerde üstleri yaprak süslü on dokuzuncu ası işi birer ayna taşı bulunmaktadır. Doğu yüzünde eski lüle yerinde durmakta ise de suyu akmamaktadır. Su yanına sonradan ilave edilen ikinci bir lüleden aktarmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.