ÇAVUŞZADE AHMED EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1106- M.1694)

Çeşme hakkında bilgi

Kocamustafapaş’da (Kuvay-i Milliye Caddesi) Ramazan Efendi Camii’nin avlu kapısı bitişiğindeki bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Ufak boyda mermer bir ayna taşı varsa da zamanla şeklini kaybetmiş ve çimento ile yamanmıştır. Teknesi sokak seviyesine kadar aşınmıştır. Sivri kemerinin altında tas koyacak bir yuva, üstünde ise kitabesi görülmektedir:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat”

“ Sâbıka Edirne Kadısı merhum ve magfur”

“ Çavuşzade Ahmet Efendi”

       (1106)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.