ÇİNİLİ CAMİ AVLUSUNDAKİ ÇEŞME

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Çinili Camii avlusu ( Çinili mescit sokak) içerisindfe bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmış büyük bir yapıdır. Yayvan cephesinin ortasında klâsik görünüşteki bu çeşme bakımsız ve haraptır. Teknesi yerinde durmakta suyu akmamaktadır.Kitabesi yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.