DAYI ÖMER VE NAFİA HANIM ÇEŞMESİ (H.1300-M.1882)

Çeşme hakkında bilgi

Cerrahpaşa’da Çavuşzade Camii aşağısında, Üniversite sahası (İç hastalıkları ana bilim dalı Medikal Onkoloji Polikliniği giriş kapısı karşısında) içinde kalan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmış büyük sade bir yapıdır. Üniversite inşaatı sırasında çeşme tamir görmüştür. Suyu akmamaktadır

Sivri kemerinin üzerindeki kitabe taşında şu satırlar yazılıdır:

“ Bâni-i vakfın adıdır gerçi ki Dayı Ömer”

“ Muhyi-i sânisi de Hanım ki ismi Nafia”

“ İç Emin âb-ı zülâli bak şu cevher tarihe”

“ Vakıf-ı ula-vü sâni ruhlarına fatiha”

(1300)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.