DEFG-İ GAM HATUN ÇEŞMESİ ( H.1226- M.1811)

Çeşme hakkında bilgi

Topkapı Sarayı iç avlusundaki bu küçük çeşmenin tek parça mermerden üstü kapaklı bir haznesi ve önünde kavisli çizgilerle oluşturulmuş bir yalağı vardır.

Üzerindeki kitabe şöyledir:

 

“ Sahib-ül hayrat merhume Kethüda””

“ Def’-i Gam Hatunun hayratıdır”

(Sene 1226)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.